NEW APOSTOLIC CHURCH

East Africa

SUN 7 April Witeithie KENYA
SAT 13 April Kasulu Town TANZANIA
SUN 14 April Omukikoma TANZANIA
SUN 21 April Mathare KENYA